Členské do ŠK Jablonica od 1. 1. 2020:
15,- Eur / 1 mesiac = deti rok narodenia 2012 a starší (od tréningovej skupiny najmladší žiaci)
5,- Eur / 1 mesiac = deti rok narodenia 2013 a mladší
- môžete platiť za viac mesiacov naraz
účet SLSP – ŠK Jablonica IBAN: SK15 0900 0000 0050 3781 1715
Variabilný symbol = poznámka: meno a priezvisko


Treba sledovať webstránky:
1. skjablonica.webnode.sk – hlavne sekciu: harmonogram tréningov, termínovka
2. atletika.sk – sekcia: Preteky
3. zahoracka.sk – sekcia: ZDBP 2020