Multifunkčné ihrisko

harmonogram ihrisko(1).docx (25661)

Kľúče od multifunkčného ihriska poskytujeme iba osobe staršej ako 18 rokov s predložením občianskeho preukazu.

Kľúče si treba zaistiť aspoň 1 deň vopred na tel. č.:
0917 707 531 - Pavol Poláček