Harmonogram tréningov

MLADŠÍ a ST. ŽIACI, DORAST (2006 a starší):

9.7. - 13.7. 2018

pondelok 15:15 - 17:00
 

streda

nebude

piatok

nebude

16.7. - 21.7. 2018

pondelok

15:15 - 17:00

streda

9:00 - 10:00

piatok

sobota

9:00 - 10:00

Atletické hry

23.7. - 27.7. 2018

pondelok

9:00 - 10:00

streda

9:00 - 10:00

piatok

9:00 - 10:00

30.7. - 3.8. 2018

pondelok

streda

piatok

9:00 - 10:00

9:00 - 10:00

9:00 - 10:00

  
PRÍPRAVKA 2010 - 2007:                              

9.7. - 13.7. 2018

pondelok nebude

streda

piatok

nebude

nebude

16.7. - 21.7. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

piatok

sobota

16:30 - 18:00

17:00 - 18:00

Atletické hry

23.7. - 27.7. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

piatok

16:30 - 18:00

16:30 - 18:00

30.7. - 3.8. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

piatok

16:30 - 18:00

16:30 - 18:00

 
NAJMENŠÍ 2011 - 2013:  

9.7. - 11.7. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

16.7. - 18.7. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

23.7. - 25.7. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

30.7. - 1.8. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00