Harmonogram tréningov

ST. ŽIACI, DORAST (2005 a starší):

2.1. - 4.1. 2019

pondelok silv. SE
 

streda

16:30 - 18:00

piatok

16:30 - 18:00

7.1. - 11.1. 2019

pondelok

16:15 - 18:00

streda

16:15 - 18:00

piatok

 

16:15 - 18:00

 

14.1. - 18.1. 2019

pondelok

16:15 - 18:00

streda

16:15 - 18:00

piatok

16:15 - 18:00

21.1. - 25.1. 2019

pondelok

streda

piatok

16:15 - 18:00

16:15 - 18:00

16:15 - 18:00

  
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA 2010 - 2006:                              

2.1. - 4.1. 2019

pondelok

streda

piatok

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

7.1. - 11.1. 2019

pondelok

15:15 - 16:45

streda

piatok

 

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

14.1. - 18.1. 2019

pondelok

15:15 - 16:45

streda

piatok

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

 

21.1. - 25.1. 2019

 

pondelok

streda

piatok

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

15:15 - 16:45

 
NAJMENŠÍ 2011 - 2013:  

7.1. - 9.1. 2019

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

14.1. - 16.1. 2019

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

21.1. - 23.1. 2019

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00