Harmonogram tréningov

MLADŠÍ a ST. ŽIACI, DORAST (2006 a starší):

14.5. - 18.5. 2018

pondelok 15:15 - 17:00
 

streda

15:15 - 17:00

piatok

15:15 - 17:00

21.5. - 25.5. 2018

pondelok

15:15 - 17:00

streda

15:15 - 17:00

piatok

15:15 - 17:00

28.5. - 1.6. 2018

pondelok

15:15 - 17:00

streda

15:15 - 17:00

piatok

15:15 - 17:00

4.6. - 8.6. 2018

pondelok

streda

piatok

15:15 - 17:00

15:15 - 17:00

15:15 - 17:00

  
PRÍPRAVKA 2010 - 2007:                              

14.5. - 18.5. 2018

pondelok 16:30 - 18:00

streda

piatok

16:30 - 18:00

17:00 - 18:00

21.5. - 25.5. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

piatok

16:30 - 18:00

17:00 - 18:00

28.5. - 1.6. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

piatok

16:30 - 18:00

17:00 - 18:00

4.6. - 8.6. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

piatok

16:30 - 18:00

17:00 - 18:00

 
NAJMENŠÍ 2011 - 2013:  

14.5. - 16.5. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

21.5. - 23.5. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

28.5. - 30.5. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

4.6. - 6.6. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00