Harmonogram tréningov

MLADŠÍ a ST. ŽIACI, DORAST (2006 a starší):

10.9. - 14.9. 2018

pondelok nebude
 

streda

nebude

piatok

16:30 - 18:00

17.9. - 21.9. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

16:30 - 18:00

piatok

 

15:30 - 17:00

 

24.9. - 28.9. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

16:30 - 18:00

piatok

16:30 - 18:00

1.10. - 5.10. 2018

pondelok

streda

piatok

16:30 - 18:00

16:30 - 18:00

16:30 - 18:00

  
PRÍPRAVKA 2010 - 2007:                              

10.9. - 14.9. 2018

pondelok 15:30 - 17:00

streda

piatok

15:30 - 17:00

preteky Gbely

17.9. - 21.9. 2018

pondelok

15:30 - 17:00

streda

piatok

 

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

24.9. - 28.9. 2018

pondelok

15:30 - 17:00

streda

piatok

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

1.10. - 5.10. 2018

pondelok

15:30 - 17:00

streda

piatok

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

 
NAJMENŠÍ 2011 - 2013:  

10.9. - 12.9. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

17.9. - 19.9. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

24.9. - 26.9. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

preteky Prietrž

1.10. - 3.10. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00