Harmonogram tréningov

ST. ŽIACI, DORAST (2005 a starší):

5.11. - 9.11. 2018

pondelok 16:30 - 18:00
 

streda

16:30 - 18:00

piatok

16:30 - 18:00

12.11. - 16.11. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

16:30 - 18:00

piatok

 

16:30 - 18:00

 

19.11. - 23.11. 2018

pondelok

16:30 - 18:00

streda

16:30 - 18:00

piatok

16:30 - 18:00

26.11. - 30.11. 2018

pondelok

streda

piatok

16:30 - 18:00

16:30 - 18:00

16:30 - 18:00

  
MLADŠÍ ŽIACI A PRÍPRAVKA 2010 - 2006:                              

5.11. - 9.11. 2018

pondelok 15:30 - 17:00

streda

piatok

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

12.11. - 16.11. 2018

pondelok

15:30 - 17:00

streda

piatok

 

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

19.11. - 23.11. 2018

pondelok

15:30 - 17:00

streda

piatok

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

26.11. - 30.11. 2018

pondelok

15:30 - 17:00

streda

piatok

15:30 - 17:00

15:30 - 17:00

 
NAJMENŠÍ 2011 - 2013:  

5.11. - 7.11. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

12.11. - 14.11. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

19.11. - 23.11. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

26.11. - 28.11. 2018

pondelok

streda

18:00 - 19:00

18:00 - 19:00