J.A.H. - Vnorovská 10

26.08.2015 19:36

Jablonické atletické hry 2015

V sobotu 15.8. 2015 sme usporiadali už tretí ročník atletických hier. Zúčastnilo sa 36 detí a 39 dospelých. Deti boli rozdelené podľa veku do siedmich kategórií a bola vidieť veľká rivalita, hlavne medzi deťmi z ŠK. Všetky deti predviedli krásne výkony, ako v behoch, tak aj v skoku do diaľky a hode granátom. Dospelí boli rozdelení do šiestich kategórií. Medzi mužmi juniormi vyhral Adam Búran, v behu na 60m zabehol najlepší čas zo všetkých 39 dospelých - 7,93. Prvenstvo obhájil medzi mužmi seniormi Dušan Tomek, skočil najlepšie do diaľky - 518 cm. V kategórii muži veteráni si výbornými výkonmi vybojoval prvé miesto Ján Gbelec, najlepšie vrhol guľou - 14,01 m. Medzi ženami juniorkami vyhrala Natália Kolínská, najlepšie zo všetkých žien vrhla guľou - 8,8 m, skočila do diaľky - 388 cm, bežala 60m - 9,05 a skočila do výšky - 125 cm. Ženy seniorky vyhrala Jana Suchánková a ženy veteránky Jana Zavadilová. Treba spomenúť ešte niektoré najlepšie výkony: Juraj Vávra - skok do výšky 150 cm, Michala Martišová - 800m 3:02, Daniel Krutý ml. - vzduchovka 5 rán 48b a Tomáš Zavadil - 800m 2:29.

Chceli by sme poďakovať Pánovi starostovi Silvovi Nestarcovi a Pani riaditeľke ZŠ Zuzke Vittekovej za podporu a pomoc, takisto všetkým pretekárom, rodičom, ktorí doviedli a podporili svoje deti a divákom "skvelým jabloničanom", ktorý vytvorili krásnu patriotickú a priateľskú atmosféru.

Prosím vás ak máte nejaké fotky, pošlite mi ich na botozav@gmail.com alebo ich vložte na uložto.cz.

Vnorovská 10

V sobotu 15.8. 2015 sa vo Vnorovoch bežala Vnorovská 10. Muži mali trať dlhú 10km a ženy 5km. Náš klub reprezentovali tento krát iba ženy, Blažena Kocúriková vyhrala kategóriu nad 45r., Miroslava Zíšková bola švrtá a Dária Janovičová piata v ženách nad 35r.