Míting V4 - Hala Elán

16.02.2016 22:37

Lucka Režnáková a Adam Zubák na medzinárodnom Mítingu Olympijské nádeje V4 v Bratislave

Dňa 30.1. 2016 sa konal v hale Elán v Bratislave atletický míting mládeže s medzinárodnou účasťou. Zúčastnili sa pretekári zo Slovenska, Maďarska, Česka, Slovinska a Poľska.

V kategórii starších žiakov a žiačok zbierali skúsenosti Lucka Režnáková   500m - 1:35,96 - 9.miesto a Adam Zubák  800m - 2:57,12 - 6.miesto.